#012: free your mind and the rest will follow

Werk&Leven_Body & mind-6.jpg


Dingen die je niet mag missen in deze aflevering


Werk&Leven_Body & mind-3.jpg
  • Kelly en Anouck vertellen over hoe zij bewust kiezen om bepaalde gedachten te cultiveren en andere niet

  • Kelly vertelt hoe therapie haar hielp om bepaalde verhalen en gedachten systematisch tegen het licht te houden

  • Kelly vertelt hoe ze omgaat met de verjaardag van haar overleden mama, exact op de opnamedag van deze podcast

  • Anouck vertelt over hoe zij ervoor koos om het verhaal van succes dat voor haar was uitgestippeld niet te volgen

  • Anouck heeft het over de voor- en nadelen van themaweken voor haar creativiteitLINKS


  • Kelly heeft het over haar meditatie-app Headspace

  • Anouck vermeldt Carol Dweck en haar theorie over fixed mindset en growth mindset (de TED-talk van Carol vind je hier)

Vergeet niet de freebie hieronder te downloaden, peeps!